Translate

torsdag 8 september 2011

VI HAR INTE GLÖMT

Det känns som medias stora nyhetsbomb om klimatet har nästintill försvunnit. Förut var det allt jag kunde höra och nu hör jag inget alls. Har världen plötsligt läkt sig själv? Nej självklart inte, ämnet för dagen är istället om Kronprinsessans välmående under graviditeten. 

Amerikanska forskare har beräknat att 2/3 av väldens isbjörnar kan vara borta vid år 2050 på grund av att havsisarna sommartid kommer att smälta bort i stora områden i Arktis. 
Andra hot mot isbjörnarna är föroreningar och bekämpningsmedel som förs från söder till Arktis i norr genom vindar och havsströmmar. Vissa av dessa kemikalier är långlivade organiska föreningar (POPs) och de samlas upp i den arktiska näringskedjan så när de når toppredatorn, isbjörnen, så har koncentrationen av dessa giftiga och långlivade ämnen nått en alarmerande nivå.

Fotografiet är taget av Keenpress, det vill säga Sisse Brimberg & Cotton Coulson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar